2018-02-26

BAYEK Başvuru Dosyaları Değerlendirme Toplantısı Tarih DeğişikliğiDaha önce http://bayek.nku.edu.tr/ adresinde yayınlanarak 27/02/2018’de yapılacağı bildirilen BAYEK Başvuru Dosyaları Değerlendirme Toplantısı 06/03/2018 tarihine ertelenmiştir.