Üyeler
Rektör Yardımcısı
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi