Kuruluş Bilgileri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul kararı ile “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” revize edilmiştir.

NKÜBAYEK Etik Alt Kurulları, Üniversitemiz Senatosunun 09.03.2017 tarihli ve 54734532/2017/02 Sayılı Toplantısında alınan 22 sayılı kararı ile Yönergenin Geçici Maddesi (1) uyarınca kurulmuştur.